home

           
    TEAM EXPERTISE VASTGOED CONTACT
situatieschets /parkeren
links naar nuttige adressen
disclaimer
 

 

Zowel het Europees als Belgisch recht is in de links hieronder terug te vinden:

Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Op deze site vindt men: adresboek der notarissen, berekeningsbladen voor de aktenkosten en voor de successierechten, een informatiebibliotheek (de brochures), de rubriek actualiteit, links naar andere websites. Men zal onmiddellijk merken dat deze site met grote zorg en erg overzichtelijk is opgesteld. De berekeningsbladen voor de successierechten (voor de 3 gewesten) zijn een aangename verrassing.
>>> notaris.be

Fédération Royale du Notariat (Conseil Francophone)
Deze Franstalige site van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat bevat onder meer: een beknopte versie van het jaarboek der notarissen, informatieve artikels, aktenkosten berekening, berekening successierechten voor het Brussels en Waals gewest, vacatures op de notariskosten, een overzicht van de notariële instellingen (o.a. samenstelling der arrondissementele Kamers).
>>> notaire.be

AdInternet en recht-site met links naar diverse sites
Avocaten, rechtsbibliotheken, rechtsfaculteiten, juridische uitgevers, raad van staten, Belgisch staatsblad, Europees recht, OVAM,...
>>> naar de website

Site van het Ministerie van Justitie
Met onder meer links naar het Belgisch Staatsblad, databanken (gerechtelijke diensten, VZW's,...) en diverse informatie voor de burger.
>>> http://www.just.fgov.be

De site van het Belgisch Staatsblad
Volledige inhoud vanaf juni 1997 en zoekfuncties
>>> http://staatsblad.be

De site van de Belgische Regering
Meertalig (Nederlands, Frans, Duits en Engels)
>>> http://belgium.fgov.be

De site van de Vlaamse Overheid
Met diverse nuttige links en zoekfuncties
>>> http://www.vlaanderen.be

De site van de Vlaamse Landmaatschappij
Met onder meer alle Vlaamse gewestplannen (online consulteerbaar!)
>>> http://www.vlm.be

Site van de Openbare Afvalstoffen maatschappij voor het Vlaamse Gewest
>>> http://www.ovam.be

Belgisch vastgoed op het web
Deze site biedt de mogelijkheid om zelf aankondigingen te plaatsen op een database die online consulteerbaar is
>>> http://www.immoweb.be

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen
Op deze website vindt u een antwoord op al uw vragen over ruimtelijke ordening : waarvoor heb ik een vergunning nodig, wat kan ik zonder architect aanvragen, hoe zit dat nu met die zonevreemde woningen of bedrijven, welke formulieren moeten er ingevuld worden, enz.
>>> http://www.ruimtelijkeordening.be

Premies in Vlaanderen
Welke premies kan ik krijgen om te bouwen, aan te kopen of te renoveren ? Een website die u per Vlaamse gemeente de toepasselijke premies weergeeft, rekening houdende met uw specifieke (gezins)situatie.
>>> http://www.premiezoeker.be

Habitos
Alles over wonen
>>> http://www.habitos.be

Evolutie van de vastgoedprijzen : u kocht enkele jaren geleden een woning, bouwgrond of appartement. Hoe is de prijsevolutie in uw streek ?
>>> http://immulator.stadim.be/nl/immulator-test.asp

Huurcalculator : bereken zelf de indexering van uw huurprijs (als verhuurder of als huurder)
>>> http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurcalculator/

Huurschatter : bereken zelf de gangbare huurprijs in uw streek.
>>> https://www.woninghuurprijzen.be/

Europees huwelijksvermogensrecht : u gaat trouwen of samenwonen met een inwoner uit een ander land van de EU. Waar moet u zich aan verwachten op vermogensrechtelijk vlak ?
>>> http://www.coupleseurope.eu/

Europees erfrecht : u erft van een inwoner uit een andere EU-lidstaat of uw Griekse vriendin wil een testament maken voor u. Hoe zit het met het erfrecht in Europa ?
>>> http://www.successions-europe.eu/