home

           
    TEAM EXPERTISE VASTGOED CONTACT
notaris Dirk Michiels
notaris Lieve Stroeykens
notaris Kathleen Pelgrims
de medewerkers
vacatures
 


Notaris Dirk MICHIELS werd benoemd als notaris in Aarschot bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1998, toevallig ook zijn 33ste verjaardag), ter vervanging van notaris Godfried VAN KERCKHOVEN, die sedert 1959 notaris was in Aarschot.Hij is geboren te Leuven en deed zijn studies te Tremelo (Rijksbasisschool), Keerbergen (Koninklijk Atheneum) en Leuven (KU Leuven, lic. rechten en notariaat). Vooraleer tot notaris benoemd te worden vervulde hij zijn stage bij BERQUIN Notarissen in Brussel, waar hij o.m. voorzitter was Vereniging der Licentiaten in het Notariaat van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Door zijn benoeming in Aarschot kreeg hij de kans om terug te keren naar zijn eigen streek.

Hij publiceerde de monografieën “Tontine en aanwas” en “Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling”, naast talrijke artikelen over o.m. familiaal vermogensrecht en vastgoedrecht.

Sedert het academiejaar 2011-2012 is hij gastdocent notarieel vastgoedrecht in de MaNaMa Notariaat aan de KU Leuven, en sedert 1 januari 2017 neemt hij het voorzitterschap waar van de Nederlandstalige Kamer van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het familiaal vermogensrecht (o.m. vermogensplanning, huwelijks- en samenlevingsovereenkomsten, schenkingen en testamenten, aanwasbedingen) en het vastgoedrecht (o.m. vruchtgebruik, (accessoire) opstalrechten, verkavelings- en basisakten), maar bovenal tracht hij een allround-notaris te blijven die zijn cliënten kan begeleiden in de belangrijke momenten van hun leven.

email  >>>

meer in >>>  "Wat kan een notaris voor u doen"