home

           
    TEAM EXPERTISE VASTGOED CONTACT
notaris Dirk Michiels
notaris Lieve Stroeykens
notaris Kathleen Pelgrims
de medewerkers
vacatures
 


Notaris Kathleen PELGRIMS werd benoemd als kandidaat-notaris bij Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2014) en als geassocieerd notaris te Aarschot bij Ministerieel Besluit van 24 december 2014 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014).
Ze deed haar middelbare studies in het Damiaaninstituut te Aarschot en behaalde in 2000 het diploma Licentiaat in de Rechten (UFSIA en K.U. Leuven).
Ze kwam na haar universitaire studies eerder toevallig in het notariaat terecht, maar vond het al gauw een boeiende materie waarin ze zich steeds verder wou verdiepen zodat ze, meer dan 10 jaar na het behalen van het licentiaatsdiploma, opnieuw ging studeren en in 2012 het diploma Master in het Notariaat behaalde (VUB).
Op het kantoor behandelt ze alle soorten dossiers, maar voornamelijk vastgoedprojecten en vereffeningen.


e-mail >>>

meer in >>>  "Wat kan een notaris voor u doen"