home

           
    TEAM EXPERTISE VASTGOED CONTACT

 

 


Hier zijn de panden, die op dit ogenblik
te koop worden aangeboden,
terug te vinden >>>
TE KOOP UIT DE HAND, OPENBAAR TE KOOP OF … ONLINE VIA BIDDIT?
Wat kunnen wij voor u doen? Wat is het verschil? Wat kies ik best?

TE KOOP UIT DE HAND
Wij kunnen voor u vastgoed uit de hand te koop stellen. In een schriftelijke opdracht tot tekoopstelling worden de modaliteiten afgesproken, zoals de vraagprijs die in de publiciteit zal vermeld worden, de minimumprijs aan dewelke mag verkocht worden en de andere modaliteiten (o.m. bezichtiging, aanlevering van documenten, attesten, enz.).

OPENBAAR TE KOOP
De openbare verkoop vindt plaats in een verkoopzaal in de buurt van het te verkopen goed, volgens de plaatselijke gebruiken. In Aarschot en omstreken is dat in 2 zitdagen: de inmijning en, 14 dagen later, de toewijzing. Dit geeft iedereen kans om na te denken en met kennis van zaken een bod te doen.

ONLINE VIA BIDDIT
Sedert kort bestaat er een online biedingsplatform voor notarissen om vastgoed te verkopen: www.biddit.be, een modern instrument om op een hedendaagse manier vastgoed te verkopen op een transparante en betrouwbare manier.


In een schriftelijke opdracht spreken wij de instelprijs af, waarmee de biedingen starten. Vanaf dat bedrag kan er online geboden worden door kandidaat-kopers die zich moeten registreren op Biddit via hun eID of via de app ITSME.  Iedereen kan de biedingen online volgen. Er wordt met de verkoper ook een prijs afgesproken aan dewelke het goed mag verkocht worden (die uiteraard niet kenbaar gemaakt wordt aan kandidaat-kopers).

Concreet voeren wij publiciteit via internet en de gedrukte pers en de organisatie van bezoeken, maar ook via een informatievergadering op het notariskantoor voor de aanvang van de biedingen, gedurende een 4-tal weken. Tijdens de laatste 8 dagen van de publiciteit kunnen er dan online biedingen gedaan worden. Naast de verkoopsvoorwaarden kunnen op Biddit ook  alle andere relevante documenten geconsulteerd worden door de kandidaat-kopers (zoals het energieprestatiecertificaat, de stedenbouwkundige inlichtingen, een plan van het goed, de keuringsattesten en een overzicht van de kosten van de verkoop).

Na het afsluiten van de biedingen wordt het proces-verbaal van toewijzing ondertekend op het notariskantoor. De koper heeft dan nog 6 weken tijd om de prijs te betalen.

Maak gerust een afspraak om te bespreken hoe wij voor u de beste prijs kunnen behalen, rekening houdende met uw wensen en de aard van het te verkopen goed.