home

           
    TEAM EXPERTISE VASTGOED CONTACT

 

 


Hier zijn de panden, die op dit ogenblik
te koop worden aangeboden,
terug te vinden >>>
Een VERKOOP UIT DE HAND of een OPENBARE VERKOOP ? Vraag ons gerust meer uitleg over de beste manier voor de verkoop van uw pand.

Te koop uit de hand :

De notaris kan vastgoed uit de hand verkopen. Hij maakt hiervoor publiciteit en realiseert de verkoop in samenspraak met de verkoper. Over zijn vergoeding en de te voeren publiciteit maakt u met hem concrete afspraken. Hij stelt de verkoopovereenkomst op als specialist terzake.
Het begrip "vraagprijs" of “richtprijs” heeft, mede gelet op het feit dat er enige tijd kan overgaan vooraleer een koper gevonden is en het niet ondenkbeeldig is dat er inmiddels meerdere, zelfs hogere biedingen binnenkomen, enkel een indicatieve waarde en bindt de verkoper geenszins; enkel een door partijen ondertekende verkoopovereenkomst is bindend.

Openbaar te koop :

De openbare verkoop is de meest transparante wijze om een onroerend goed te koop te stellen. Op korte termijn kan vastgoed op deze manier worden aangeboden op de markt. 

Er zijn twee soorten openbare verkopen : de vrijwillige en de gerechtelijke.

De vrijwillige openbare verkoop gebeurt volgens de plaatselijke gebruiken. In Aarschot en omstreken is dat in twee zitdagen (de inmijning en de toewijzing), met 2 weken tussen beide zitdagen. Dit geeft iedereen tijd om na te denken en met kennis van zaken een bod te doen op de toewijzing, na zich onder meer bij de bank te hebben geïnformeerd over de financieringsmogelijkheden. De inmijner, zijnde de hoogste bieder op de eerste zitdag, heeft recht op een instelpremie van 1 % op de instelprijs, zijnde het hoogste bod op de eerste zitdag). Deze premie moet door de definitieve koper betaald worden, maar als u natuurlijk ook naar de inmijning (de eerste zitdag) komt hoeft u deze niet te betalen. Er is geen instelpremie als het goed niet openbaar verkocht wordt of indien de inmijner koopt (hetzij voor zichzelf, hetzij voor een derde persoon).

De gerechtelijke openbare verkoop (bv. verkoop met een minderjarige of iemand die onder bewind is geplaatst, verkoop om uit onverdeeldheid te treden, verkoop op beslag, faillissement of collectieve schuldenregeling) vindt plaats in één enkele zitdag met recht van hoger bod (dat evenwel op de zitdag kan worden afgeschaft). Als er een hoger bod komt kan er een bijkomende zitdag georganiseerd worden.

De openbare verkoop heeft het grote voordeel dat de verkoper geen prijs moet kenbaar maken en de kandidaat-kopers de prijs bepalen door de biedingen. Dit leidt over het algemeen tot goede resultaten; de slaagkansen van de openbare verkoop zijn dan ook zeer hoog (voor panden die courant in de markt liggen), en de weinige goederen die niet verkocht geraken vinden meestal kort nadien een koper uit de hand (die via de publiciteit van de openbare verkoop komt). Behoudens voor zeer specifieke goederen (industriële panden, vakantiewoningen, …) is de openbare verkoop dé aangewezen wijze van verkopen. Uw notaris geeft u meer advies i.v.m. de te volgen procedure.