Michiels, Stroeykens & Pelgrims, Geassocieerde notarissen te Aarschot

 

Michiels, Stroeykens & Pelgrims

Geassocieerde notarissen te Aarschot

Bemiddelen

Conflicten zijn van alle tijden. En aangezien onze samenleving steeds complexer wordt, neemt het aantal conflicten alsmaar toe. Vaak worden conflicten uitgevochten voor een rechtbank, maar het kan ook anders. 

 

Bemiddeling als alternatief

Bemiddeling is een manier om conflicten op te lossen, zonder beroep te doen op een rechtbank. Bij bemiddeling wordt een conflict niet beslecht door een derde (zoals bv. een rechter zou doen). De betrokken partijen spelen zelf een actieve rol bij het vinden van een oplossing die voor  hen aanvaardbaar is. Dit onder begeleiding van een daartoe opgeleide bemiddelaar, die partijen helpt om efficiënt, goed geïnformeerd en gelijkwaardig met elkaar te onderhandelen.

 

 

De notaris-bemiddelaar

Sommige notarissen hebben een speciale opleiding gevolgd in bemiddeling. Zij zijn 'erkend bemiddelaar'. Dankzij  hun opleiding en ervaring zijn zij uitstekend geplaatst om mensen te begeleiden bij het zoeken naar een duurzame oplossing voor hun familiale of zakelijke conflicten.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan codexdpo@gmail.com .