logo

Michiels, Stroeykens & Pelgrims

Geassocieerde notarissen te Aarschot

Gegevensbeschermingsbeleid notaris.be

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens werd opgesteld om zowel de burgers als de notarissen te informeren over de diensten die de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (“Fednot”) op haar website notaris.be aanbiedt. Voor meer informatie over de gegevensverwerkingen van Fednot, verwijzen wij naar het gegevensbeschermingsbeleid van Fednot.be.

 

Wie zijn wij?

Benaming: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw (Fednot)

Fednot is verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij verricht op uw persoonsgegevens.

KBO-nummer: 0409.357.321

Adres: Bergstraat 30-34, te 1000 Brussel

 

Newsletter

U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens om onze nieuwsbrief te versturen en u te informeren over de meest recente evoluties op vlak van wetgeving die het notariaat aanbelangt. Uw gegevens worden enkel gebruikt worden om onze nieuwsbrief te verzenden en zullen nooit aan derden worden meegedeeld. Zij worden onmiddellijk verwijderd zodra u zich uitschrijft.

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden aangemaakt of dat u een melding krijgt telkens wanneer er cookies aangemaakt worden.

U kunt deze instellingen steeds wijzigen en de cookies al dan niet wissen. Waar en hoe u dit kan doen, hangt af van de browser die u gebruikt.

De ingezamelde gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard. Zij worden noch meegedeeld aan derden noch voor andere doeleinden dan voornoemde doeleinden gebruikt.

 

Technische en organisatorische maatregelen

Fednot hecht veel belang aan vertrouwelijkheid en naleving van de privacy. Bijgevolg stelt zij alles in het werk om uw gegevens in alle vertrouwelijkheid en overeenkomstig de GDPR te verwerken.

Met het oog hierop verbindt Fednot er zich meer bepaald toe de vereiste verwerkingsovereenkomsten af te sluiten, alsook uw gegevens te beveiligen door middel van gebruik van een paswoord, versleuteling, login, firewall, antivirus, toegangscontrole, software-updates, enz.

Daarnaast anonimiseert Fednot alle gegevens wanneer dit mogelijk en vereist is.

 

Rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om Fednot te vragen uw persoonsgegevens in te zien, recht te zetten of te wissen. Afhankelijk van de verwerking en de omstandigheden heeft u eveneens het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat de legitimiteit van de verwerking die op basis van de eerder gegeven toestemming verricht werd hierdoor wordt aangetast. Daarnaast heeft u ook, in bepaalde door de GDPR opgesomde gevallen, recht op beperking van de verwerking, recht op uitoefening van verhaal, recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden, alsook recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Bepaalde rechten zijn namelijk niet van toepassing of zijn vereist om een wettelijke verplichting of een opdracht van algemeen belang te vervullen. Tot slot heeft u het recht omklacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw rechten niet werden nageleefd.

Aanvragen mogen worden verstuurd naar info@privanot.be. Uw verzoek zal vervolgens door de data protection officer behandeld worden.

 

Persoonsgegevens die door andere applicaties verwerkt worden

Notaris.be biedt toegang tot verschillende applicaties. Deze applicaties hebben elk hun eigen gegevensbeschermingsbeleid. We sommen deze applicaties hieronder op en geven ook de link naar hun gegevensbeschermingsbeleid.

StartMyBusiness

“Startmybusiness” biedt u de mogelijkheid om de oprichting van uw onderneming online voor te bereiden.

Deze dienst beschikt over een eigen gegevensbeschermingsbeleid: Privacybeleid Startmybusiness.

IZIMI

“IZIMI” biedt een persoonlijke digitale kluis aan op een beveiligd platform.

Deze dienst beschikt over een eigen gegevensbeschermingsbeleid: Privacybeleid IZIMI

Mijn notariële akten

Met de toepassing “MijnNotariëleAkten” kunt u uw notariële akten makkelijk terug te vinden.

Deze dienst beschikt over een eigen gegevensbeschermingsbeleid: Privacybeleid MijnNotariëleAkten